Open brief

T.a.v. dhr. Rudi Vervoort
minister-president van de Brussels Hoofdstedelijke Regering
T.a.v. dhr. Jan Jambon
federaal minister van Binnenlandse Zaken
T.a.v. dhr. Koen Geens
federaal minister van Justitie
T.a.v. de 19 Brusselse burgemeesters

Geachte dames en heren,

De zware rellen van afgelopen weekeinde in het centrum van Brussel, met inbegrip van plunderingen en zelfs brandstichting, en het eerder weifelende optreden van de ordediensten, hebben nogmaals aangetoond dat het veiligheidsbeleid in Brussel helaas schromelijk tekort schiet.

Nadat de noodzaak om over te gaan tot een fusie van de zes Brusselse politiezones reeds jaren geleden door het Vlaams Belang werd voorgesteld, volgen nu ook heel wat andere partijen schoorvoetend die denkpiste. Enkel via een fusie is een eenheid van visie en leiding in het lokale veiligheids- en politiebeleid in Brussel mogelijk.

Momenteel is het bijvoorbeeld bijzonder schrijnend dat de Brusselse politie een oproep moet lanceren naar privépersonen om alle beelden over de rellen en plunderingen over te maken aan de politiediensten, terwijl de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene al meer dan drie jaar weigert om toe te treden tot het gewestelijk videobeveiligingsplatform.

Ook de politieagenten zelf, die in zeer moeilijke omstandigheden hun job moeten doen in Brussel, zijn dan ook vragende partij. Enkele anonieme agenten lieten na de rellen optekenen dat “een ééngemaakte Brusselse politiezone vele problemen zou kunnen oplossen.” Meer zelfs: “zolang er zes verschillende Brusselse politiezones blijven bestaan, zullen dit soort toestanden blijven gebeuren.”

Het wordt hoog tijd dat de Brusselse politici hun eigen politieke machtsspelletjes ondergeschikt maken aan de noden van de Brusselaars: namelijk de verzekering van de veiligheid van de burgers van en in deze stad.

Met dit schrijven roep ik de bevoegde personen (de Brusselse regering, de federale regering en de 19 Brusselse burgemeesters) dan ook op om zonder dralen en zonder uitstel rond de tafel te gaan zitten om eindelijk werk te maken van een eengemaakt en performant veiligheidsbeleid in Brussel. Want het verzekeren van de veiligheid van de burgers is en blijft de allereerste kerntaak van iedere overheid!

Met beleefde groet,